Cinderella Eco Group

NSP-AID har mange samarbeidsbedrifter. I en serie ønsker vi å se om det er sammenheng mellom bistandsengasjementet til bedriftene og firmaets visjoner og verdisyn. Kan vi finne igjen innsatsen de ønsker å gjøre for de fattigste i verden, i bedriftenes grunnleggende verdier?
Forrige gang skrev vi om Kynningsrud AS som har et stort lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt engasjement, og dag har vi kommet til Cinderella Eco Group.

Bedriften Cinderella Eco Group har sitt hovedkontor ute i havgapet på øya Midsund utenfor Molde med produksjon på Lyngseidet utenfor Tromsø. Forbrenningstoalett har vært konsernets produkt i over 20 år, og i dag er det ca 60 ansatte i bedriften med lokale, nære verdier i høysetet.

Forbrenningstoaletter er et godt alternativ der kloakklogistikk er vanskelig. Næringer som fritidsboliger, oppdrett, olje, kran, jernbane, gruve og anleggsbransjen er viktige kunder. I tillegg har bedriften de siste årene utviklet løsninger for caravan- og bobilbransjen.

Når det gjelder marked og distribusjon, har Cinderella etablert seg i Europa, Oceania og Nord Amerika i tillegg til Norden. Over hele verden er bærekraft og miljø et stort tema, og med toalettløsninger som ikke trenger vann og avløp er Cinderella forbrenningstoaletter aktuelle i alle verdens land. Derfor kan også bindeleddet til Cinderellas engasjement i Kenya være interessant for konsernet.

«Når naturen kaller» finner vi gjennomgående som motto på bedriftens nettside. Her spiller man på både humor og miljøvern. Når vi vet at bedriften har etablert et engasjement for å hjelpe barn og unge i slummen i Nairobi, er det lett se at her er potensialet stort for et bedre miljø for barna vi kjenner i slummen.

Selskapet har etablert Cinderella Scholarship der utvalgte ungdommer kan få mulighet til videregående- og universitetsutdannelse, noe som bidrar til å sikre morgendagens ledere i Kenya.

Også i oppføringen av barnebyene Malaika Villages Faraja utenfor Mombasa og Malaika Villages Kiserian utenfor Nairobi, er Cinderella Eco Groups engasjement tydelig. De er opptatt av å donere sine vannfrie toaletter til hjelp i tørkeperioder, der vanntilførsel må spares til hygiene, drikke og til dyrking av mat og dyrehold.

Samfunnsengasjementet finner vi også igjen i en av bedriftens kjerneverdier:

– Vi er miljøbevisste

FNs bærekraftsmål er viktig for oss både i produksjonsleddet, i valg av samarbeidspartnere og i vår kommunikasjon.
NSP AID er glad for at Cinderella ser nytten av å støtte på mange måter. Det ene er alle menneskene som får skole, utdanning og mat. Det andre er de miljømessige sidene av produktene til Cinderella. Mer enn noen andre steder kan bedriftens produkter være med på å forandre hygieniske forhold og miljøet i et utviklingsland som Kenya.

Vi i NSP-AID følger med videre, og takker for samarbeid så langt. Hvem vet, kanskje finnes det blant de som i dag får støtte til skole og utdanning, noen som skal samarbeide med Cinderella om å lage både økonomiske og miljømessige verdier i fremtidens Kenya?

Meny
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter